صفحات سفارشی
نمونه کارها
[social_icons type="normal_social" icon="fa-twitter" use_custom_size="yes" size="fa-lg" custom_size="17" link="http://twitter.com" target="_blank"] [social_icons type="normal_social" icon="fa-facebook" use_custom_size="yes" size="fa-lg" custom_size="17" link="http://www.facebook.com" target="_blank"] [social_icons type="normal_social" icon="fa-google-plus" use_custom_size="yes" size="fa-lg" custom_size="17" link="https://plus.google.com" target="_blank"] [social_icons type="normal_social" icon="fa-instagram" use_custom_size="yes" size="fa-lg" custom_size="17" link="http://instagram.com" target="_blank"] [social_icons type="normal_social" icon="fa-tumblr" use_custom_size="yes" size="fa-lg" custom_size="17" link="https://www.tumblr.com" target="_blank"]

Get in touch with us

Say Hello! Don't be shy.

آدرس شرکت:

تهران، خیابان پاسداران، خیابان ساقدوش،

خیابات رحمانیان، کوچه رحمانیان شرقی

پلاک 42، واحد 3

آدرس ایمیل: info@bergamotac.ir

تلفکس: 26321064-021